Joaquim Chancho. foto: © C. Bosch. 2005
 
     
     
 

 

 

BIOGRAFIA

 

1943 
Neix a Riudoms, Tarragona.

1960
Assisteix a les classes de dibuix de Pere Calderó, a l'Escola del Treball de Reus.

1962
Fins 1967, estudia a l'Escola Superior de Belles Arts Sant Jordi de Barcelona. Obté l'accèssit del “Premio a la Pintura Joven”, convocat per la Sala Parés de Barcelona. Paisatges arquitectònics i temes arboris; elements constructius de pinzellades denses i pigmentades.

1966
Primera exposició individual al Centre de Lectura de Reus. Pintures matèriques, influències informalistes i tapianes. Desplaçaments cap a una pintura no retiniana.

1970 
Estància a París becat per la Fundació d’Art Castellblanch, de Barcelona. Primeres representacions pictòriques basades en la interpolació del gest a la geometria.
Obre un estudio a Barcelona, a les inmediacions del Mercat de Santa Caterina.

1973
Beca de la Fundación Juan March, Madrid. Edició del llibre A, a càrrec de l’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona. Sèries de transformacions linials a base de seqüències succesives o sèries cícliques d'imatges. Elements sígnics i cal.ligràfics.

1976 
Participa a “Pintura 1”, a la Fundació Joan Miró de Barcelona. Lones, papers de gran format, pintures que sobrepassen l'espai físic del suport i ocupen el terra. Exposició a la Sala Tres del Museu de Belles Arts de Sabadell.

1980 
Llarga crisi. Els lligams sígnics ocupen la superfície sense cap ordre aparent. Es reclou a l'estudi. Abandona els tradicionals suports de paret i treballa en llibres i llibretes en un intent prolongat de començar de nou. Inicia la sèrie Treballs de taula. Obre un taller de fotomecànica.

1987 
Tanca el taller de fotomecànica. Primer premi de Pintura de la  “Biennal” de la Diputació de Tarragona. Participa a  “L'Art Espanyol en la col·lecció de la Fundació Caixa de Pensions”, del Centre Cultural de la Fundació la Caixa, Barcelona. Inicia la col.laboració fins a 1997 amb l'Escola Eina de Barcelona. Cercles, òvals, corbes expansives que abracen la superfície pictòrica. El secatge ràpid del procediment condiciona la rapidesa en la presa de decisions pictòriques.

1993 
Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Professor titular de la Universitat de Barcelona a la Facultat de Belles Arts. A mesura que la pintura se sedimenta, el procediment es dilata. El temps es manté suspès entre el pensament i el gest. Temps sobre temps. Verticals i horitzontals: la bidimensionalitat de la superfície pictòrica.

1997 
Passa temporades a la casa de El Pla de Santa Maria. Les reconsideracions cromàtiques i lumíniques dels espais interiors i, al mateix temps, l'ordenació i la modificació dels espais al descobert i una integració espacial ( espai interior/espai exterior ) el remeten als aspectes fonamentals de la pintura. Participa en Superfície i Color. Pintura dels setanta a Barcelona, al MACBA, Barcelona.

1999 
Exposició “Tempo 1995-1998”, al Centre d'Art Santa Mònica, de Barcelona.

2000 
Catedràtic de Pintura a la Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona. Retícules i trames que s'expandeixen i repleguen deconstruint la bidimensionalitat de l'espai de la pintura. Llargs i intensos períodes de valoració del treball sobre paper.

2002
Participa a “Els límits de la percepció” a la Fundació Joan Miró, Barcelona.

2004
Tiempo sobre tiempo 1997-2003”, al Centro de Arte Caja de Burgos, CAB Burgos.

2005
“Prospectiva 1973-2003”, al Centre Cultural Metropolità Tecla Sala de l’Hospitalet, Barcelona i a la Fundació Caixa de Tarragona, Tarragona. Primera exposició que revisa la seva trajectòria pictòrica al llarg de tres dècades.
“Joaquim Chancho, un clàssic contemporani. 35 anys de dibuixos i pintures” al Museu de Montserrat. Exposició que posa en relació els dibuixos de petit format de les primeres etapes amb els de gran format de la década del 2000.

2009
“Joaquim Chancho, dibuixos de paret” al Museu de Pintura de Sant Pol de Mar. Dibuixos que una vegada acabada l'exposició s'esborraran per la necessitat de reiterar la provisionalitat dels nostres actes… dibuixos en ziga-zaga, que com els llamps, les hores i els dies també són temporals i efímers.
 
2010
Des de finals dels anys noranta l'activitat pictòrica es prioritza a l'estudi de El Pla de Santa Maria, a Tarragona. L'aïllament i la intensitat del treball pictòric reafirmaran durant aquests últims anys els aspectes conceptuals de la seva pintura.
“Seqüències 2006-2009” a l'espaci Volart2 de la Fundació Vila Casas de Barcelona.

2011
"Joaquim Chancho. Al llindar de la geometria. 1969-2010" al Casal Solleric de Palma.

 

 

 

AVIS LEGAL © 2012 JOAQUIM CHANCHO