BIBLIOGRAFIA

 Catàlegs, llibres i revistes

 

 BARNATÁN, Marcos-Ricardo
-Joaquim Chancho. Territorios. Metrópoli, número 625, 17-23 de maig 2002, Madrid.

 BARDAGIL, Miquel
-L’abstracció de Joaquim Chancho. L’Avenç, número 301, abril 2005, Barcelona.

 BASSAS, A. CAPELLA,  A.
-Seqüències de la pintura de Joaquim Chancho. Catàleg exposició Espais, Centre d'Art Contemporani, 1990,
 Girona i Papers d’Art, número 35, desembre de 1990, Girona.   

 BLANCH, Teresa
-Joaquim Chancho. Catàleg Galeria Theo, 1988, Barcelona.
-Joaquim Chancho. Figures de “durada”. Catàleg exposició “Tempo 1995-1998”. Centre d’Art Santa Mònica, 1999,  Barcelona. PDF
-En la sostracció. Catàleg “Els límits de la percepció”. Fundació Joan Miró, 2002, Barcelona.
-Cadencia y asombro. Catàleg exposició “Tiempo sobre tiempo 1997-2003”. CAB, 2004, Burgos. PDF
-Converses entre Joaquim Chancho i Teresa Blanch. Catàleg exposició “Prospectiva 1973-2003”, Centre Cultural  Metropolità Tecla Sala, 2005, l'Hospitalet, Barcelona. PDF

 BONET, Juan Manuel
-En la música de la pintura, Catàleg exposició “Prospectiva 1973-2003”, Centre Cultural Metropolità Tecla Sala,  2005, l'Hospitalet, Barcelona. PDF

 BOSCH, Glòria
-Comprometre’s amb el compromís de l’absència. Catàleg exposició “Joaquim Chancho. Seqüències 2006-2009",
 Espai Volart 2. Fundació Vila Casas, 2010, Barcelona. PDF

 BOTELLA, Juan
-Joaquim Chancho. Galería Antiquaria. número 206, juny 2002, Madrid.

 BUFILL, Juan
-Cuando la pintura se hace música. Culturas, La Vanguardia, 16 de febrer 2005, Barcelona.
-Una pintura del siglo XXI. Culturas, La Vanguardia, 3 de març 2010, Barcelona.

 CABRÉ, Tate
-Del Camp al Llamp. Arola Editors. 2006, Tarragona.

 CAPARÓ FERRANT, Roger
-Trasllat de dues converses amb Joaquim Chancho. Revista << lo floc >> 202, 2012, Riudoms. PDF

 CASTILLO, Alberto
-Revista Goya, número 103, 1971, Madrid.
-Revista Goya, número 114, 1973, Madrid.

 CASTRO FLOREZ, Fernando
-La extraña red de la pintura. Catàleg exposició "Lisboa 2004". Galeria Bores & Mallo, 2004, Lisboa.

 COMBALÍA, Victoria
-Catàleg exposició Galeria Arturo Ramon,1975, Barcelona.
-El refinamiento de Chancho. Babelia. El País, 18 de febrer 1995, Barcelona.
-Catàleg “1947-2007 BARCELONE”, Fondation Marguerite et Aimé Maeght, 2007, Saint Paul, França.

 CORTS i SALVAT, Joan Francesc
-Joaquim Chancho, a la recerca de la comunicació pictòrica. Lo Floc, número 102, juliol 1988, Riudoms.

 DOLS RUSIÑOL, Joaquim
-Chancho. Destino, número 1954, 15 de març 1975, Barcelona.
-Chancho en la Galeria Arturo Ramon. Revista Galeria, número 5, abril 1975, Barcelona.
-Catàleg exposició Galeria René Metràs, 1976, Barcelona.

 DOMINGO, Màrius
-Joaquim Chancho: Seqüències. ARTIGA. Revista d’art i pensament contemporani, número 10, juny 2010, Tarragona.

 FIGUERES, Abel
-Conversa informal amb Joaquim Chancho. Revista del Centre de Lectura, número 265, desembre 1974, Reus.
-El treball de Joaquim Chancho. Catàleg exposició Centre de Lectura i Escola Taller d’Art, 1982, Reus.
-Reus, Arte, Actualidad. Artes plásticas, número 58, 1984, Barcelona.
-Catàleg exposició Galeria Barcelona, 1990, Barcelona.
-Catàleg exposicióLa dècada dels 80 a l’entorn de Reus. Museu Comarcal i Centre de Lectura,1995, Reus.
-Díptics, Tríptics i Políptics de Joaquim Chancho. Catàleg exposició “Políptics 1975-1990". Museu d'Art Modern,
 1995, Tarragona.
-Sobre les noves adquisicions del fons d’art contemporani de Reus. Catàleg exposició "Premis Reus 99". IMAC, 1999,  Reus.
-Sis o set propostes (pictòriques) per al proper mil.lenni?. Catàleg exposició “Tempo 1995-1998”, Centre d’Art Santa  Mònica, 1999, Barcelona. PDF

 FRISACH, Montse
-Entrevista Joaquim Chancho. Avui, 31 d’octubre 2007, Barcelona.

 GARCÍA, Josep Miquel
-La pintura que encara  pinta. Catàleg exposició Fundació Caixa de Barcelona, 1988, Tarragona.
-Constants de l’Art Català Actual. Catàleg exposició Centre d’Art Santa Mònica, 1991, Barcelona.

 GIRALT MIRACLE, Daniel
-Chancho. Catàleg exposició Galeria 3 i 5, 1976, Girona.
-La escritura caligráfica de Joaquim Chancho. Batik, número 23, març 1976 i Guadalimar,  juny 1976, Madrid.

 GIRÓ, Pilar
-Joaquim Chancho: ordre i equilibri, la serenitat de l’art. Bonart, número 106, agost, 2008, Girona.

 GONZÁLEZ, Enrique
-Joaquim Chancho, el arte del tiempo. Grabado y Edición. Setembre 2007, Madrid.

 HAC MOR, Carles
-El text pictòric. Texte per l’exposició “Treballs de Taula”. Galeria Ciento, 1984, Barcelona.

 HALEVI, Gabriel
-Joaquim Chancho, un pintor. Catàleg exposició Galeria Senda, 2003, Barcelona.

 MARÍ, Antoni
-Ni principi ni fi. Catàleg exposició “Joaquim Chancho Al llindar de la geometria”, Casal Solleric, 2010-2011, Palma. PDF

 MARTÍ CASTELL, Joan
-Obres políptiques des de l’any 1976 fins al 1990. Catàleg exposició Museu d’Art Modern, 1995, Tarragona.

 MASSOT, Josep
-La geometría que emociona. Vidas Contadas, La Vanguardia, 24 gener 2005, Barcelona.

 MITRANI, Alex
-Joaquim Chancho a Montserrat. Aprendre el temps. Serra d’Or, juliol-agost 2005, Montserrat.

 MOLINA GONZÁLEZ, José Luís
-Caligrafía de la razón: Joaquim Chancho. Laboratorio del Arte número 20, 2007, Universidad de Sevilla. PDF

 MOLINS i NUBIOLA, Miquel
-Llenguatge i silenci. Catàleg exposició “Prospectiva 1973-2003”, Centre Cultural Metropolità Tecla Sala, 2005,  l'Hospitalet,  Barcelona. PDF

 MORENO GALVÁN, José María
-Texte presentació del llibre “A”. Escola Superior d’Enginyers Industrials, 1974, Barcelona. PDF

 MOURE, Gloria
-Joaquim Chancho, entre el gesto y la geometría. Batik, número 42, maig-juny 1978, Barcelona.

 MUNNÉ, Antoni
-La belleza de lo esencial. El País, 5 de maig 1984, Barcelona.

 NAVARRO, Mariano
-Joaquim Chancho. La pintura por hacer. Catàleg exposició “Tiempo sobre tiempo 1997-2003". CAB, 2004, Burgos.

 OLIVER, Conxita
-Joaquim Chancho. Catàleg exposició “Arte fin de siglo”, Fons d’Art Olot, gener 2000, Barcelona.
-Pintura i fotografia: concordança de mirades. Catàleg exposició “Diàlegs encreuats”, Museu Arxiu Tomàs Balvey,  2005,  Cardedeu. PDF

 PASTÓ, Cristina
-La paret dibuixada. Catàleg exposició “Joaquim Chancho, dibuixos de paret” Museu de Pintura de Sant Pol de Mar,  2009, Sant Pol de Mar.

 PERERA, Marga
-Joaquim Chancho, repensar la pintura i la vida. Catàleg exposició Galeria Cort, 2006, Banyoles.

 PUIG, Arnau
-Les silencioses construccions de Chancho. Catàleg exposició “Joaquim Chancho, pintures i dibuixos” Sala Pelaires,  2004, Palma. PDF

 PUJALS, Joan M.
-Joaquim Chancho i la pintura de la incertesa. Seqüències d’Art. Viena edicions, 2006, Barcelona.

 QUERALT, Rosa
-Chancho. Triunfo, número 908, 21 de juny 1980, Madrid.
-Catàleg  exposició "Pintar con Papel". Círculo de Bellas Artes,1986, Madrid.
-Texts. Catàleg exposició “Superfície i Color. Pintura dels setanta a Barcelona”. MACBA, 1997-1998, Barcelona.

 RIBAL, Pilar
-Joaquim Chancho: Aquest llenç inesperat. Catàleg exposició “Joaquim Chancho Al llindar de la geometria”, Casal  Solleric, 2010-2011, Palma. PDF

 ROMA, Valentí
-Entre la revisió i el mètode: vers una ciència de la pintura. Catàleg exposició “Superfície i Color. Pintura dels setanta  a Barcelona”. MACBA, 1997-1998, Barcelona.

 RONTE, Dieter
-Joaquim Chancho o la recerca d’un altre món. Catàleg exposició “Joaquim Chancho Al llindar de la geometria”,
 Casal Solleric, 2010-2011, Palma. PDF

 ROSÉS, Assumpta
-Artistes de Reus. Catàleg exposició. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1984, Barcelona.
-El paisatge de Tarragona en la pintura catalana contemporània. Catàleg exposició Joaquim Mir, Sala Sant Jaume de  la  Fundació “la Caixa”, 1991, Barcelona.
-Qué me’n podria comprar? Catàleg exposició “Premis Reus 99”. IMAC, 1999, Reus.
-Catàleg exposició Espai 21, 2002, Cambrils.
-Joaquim Chancho. Desplaçaments de la pintura. Monografia coeditada per la Diputació de Tarragona i Viena Edicions,  2013, Barcelona.

 SALUDES, Isabel
-Joaquim Chancho. Serra d’Or, número 317, febrer 1986, Montserrat.
-Impregnacions cromàtiques. Serra d’Or, número 343, maig 1988, Montserrat.
-L’acte de pintar. Serra d’Or, número 364, abril 1990, Montserrat.

 SÁNCHEZ - FRIERA, Raquel
-Retrospectiva de Joaquim Chancho en la Fundación Caixa de Tarragona. Encuentros, Diari de Tarragona. 28 de maig  2005, Tarragona.

 SÁNCHEZ ROBAYNA, Andrés
-Joaquim Chancho y el espacio del signo. Destino, número 215, gener 1979, Barcelona. PDF
-Lectura de Joaquim Chancho. Escandalar, número 6, abril-juny 1979, Nova York. PDF
-Barcelona, la pintura, “circa” 1975. Catàleg exposició “Superfície i Color. Pintura dels setanta a Barcelona”, MACBA,  1997-1998, Barcelona.

 SANTOS TORROELLA, Rafael
-Los de “los 60”. Catàleg exposició “La generación de los 60”. Galeria Barcelona, 1989, Barcelona.

 SENDRA, Joan. NOMEN, Antoni
-Les arts plàstiques al Baix Camp. Canigó número 399, 31 de maig 1975, Barcelona.

SOLER, Josep Maria
-Una reflexió “benedictina” sobre la pintura de Joaquim Chancho, “Joaquim Chancho, un clàssic contemporani”.
 Kàl.lista 1, Museu de Montserrat i Banc de Sabadell, 2005. PDF

 VIDAL, Jaume
-Elipsis pictórica. Babelia, El País, 2 de juny 2001, Madrid.

 VIDAL, Mercè. SUÁREZ,  Alicia
-Serra d’Or, número 225, 15 de juny 1978, Montserrat.

 VILÀ, Antònia
-Les livres du Joaquim Chancho. Ligature, número 2, novembre 2012, Granville, França. PDF

 ZALBIDEA, Víctor
-Entrevista con Joaquim Chancho. Tropos, número 7-8, 1973, Madrid.

 

Textos de l’artista

-Notes. Catàleg exposició “Políptics 1975-1990” Museu d’Art Modern, 1995, Tarragona. PDF
-Vent. Catàleg exposició “Tempo 1995-1998”, Centre d’Art Santa Mònica, 1999, Barcelona. PDF
-Converses entre Joaquim Chancho i Teresa Blanch. Catàleg exposició “Prospectiva 1973 - 2003", Centre Cultural
 Metropolità Tecla Sala, 2005, l’Hospitalet, Barcelona. PDF
-12 textos inèdits seleccionats i seqüenciats per Teresa Blanch, “Joaquim Chancho, un clàssic contemporani”. Kàl.lista 1,  Museu de Montserrat i Banc de Sabadell, 2005. PDF
-SIS. “Joaquim Chancho, pintures 2005-2006”, Sala Pelaires, 2008, Palma.
-Teoría de las señales. Llibre de bibliòfil amb nou aiguaforts. Tristan Barbarà Editor, 2009, Barcelona.
-Trasllat de dues converses amb Joaquim Chancho. Revista << lo floc >> 202, 2012, Riudoms. PDF
-Paisatge. Catàleg exposicions Tarragona - Valls - Riudoms, 2012. PDF

 

 

AVIS LEGAL © 2012 JOAQUIM CHANCHO, © ELS AUTORS